• použití u výložníků: VO, V1O, V2L, V1LS,
  • vrcholový tah počítán pro hmotnost svítidla 10 kg
  • Použití: stožáry silniční paticové jsou určeny pro veřejné osvětlení prostorů komunikací, parkovišť a větších ploch.