• použití u výložníků: VO, V1O, V2L, V1LS,
  • vrcholový tah počítán pro hmotnost svítidla 10 kg
  • otvor pro dvířka velikost 400x110, dvířka ocelová nebo plastová
  • Použití: stožáry silniční bezpaticové jsou určeny pro veřejné osvětlení prostorů komunikací, parkovišť, hlavních komunikací a větších ploch.