• použití výložníků: VD
  • vrcholový tah počítán pro hmotnost 10 kg
  • otvor pro dvířka velikost 400x110, dvířka ocelová nebo plastová
  • Použití: stožáry dálniční bezpaticové jsou určeny pro veřejné osvětlení prostorů hlavních komunikací, silničních přivaděčů, kruhových objezdů, velkých parkovišť a ploch
  • pozn. Délka dříku do úrovně světla