• použití výložníků: VO, V1O, V2L, V1LS
  • vrcholový tah počítán pro hmotnost 10 kg
  • otvor pro dvířka velikost 400x110, dvířka ocelová nebo plastová
  • Použití: stožáry silniční bezpaticové jsou určeny pro veřejné osvětlení prostorů hlavních komunikací, silničních přivaděčů, kruhových objezdů, velkých parkovišť a ploch.