Osvětlovací stožár: slouží k upevnění jednoho nebo více svítidel v dané výšce
Dřík stožáru: nosná část stožáru
Výložník stožáru: samostatná část stožáru nasunutá na horní konec dříku, slouží k upevnění svítidel
Jmenovitá výška: výška světelného středu svítidla nad úrovní vetknutí stožáru
Úroveň vetknutí: vodorovná rovina vedená místem vetknutí stožáru
Vrchol stožáru: nejvyšší bod stožáru
Vyložení: vodorovně měřená vzdálenost světelného středu svítidla od osy dříku stožáru
Délka výložníku: vodorovně měřená vzdálenost od konce výložníku k ose dříku stožáru
Manžeta: ocelová ochranná část dříku proti korozi v místě vetknutí
Dvířka: kryt otvoru elektricné rozvodnice u stožárů bezpaticových
Výška dvířek: 600 mm nad vetknutím
Patice: u stožáru bez dvířek slouží jako samostatný ktyt elektrické rozvodnice
zpět na úvodní stranu